Babirussa

  • Dzikie i dziwne. Silne szczeki. Ostre zęby (ang. Incredible fangs)