Niedźwiedź andyjski

Śladem niedźwiedzia andyjskiego, 2020